• TARİH

  28-01-2017  -  28-01-2017
 • SAAT

  17:00  -  19:00
 • YER

  Antalya Kültür Sanat
 • TELEFON

  +90 242 242 0 257
 • ADRES

  Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi No:60 Muratpaşa | Antalya
A+A-

Müziğin Sazlı Sözlü Tarihi: Diyar-ı Rum'dan Ege'ye Abdalların İzinde: Anadolu Geleneksel Müzik Tarihine Genel Bir Bakış


<p><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:12px">28 Ocak 2017, Cumartesi, 17:00&nbsp;</span></strong></p>

<p><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif"><span style="font-family:inherit"><em>Antalya K&uuml;lt&uuml;r Sanat &ldquo;M&uuml;ziğin Sazlı S&ouml;zl&uuml; Tarihi&rdquo; programına başlıyor.</em><br />
<br />
S&uuml;regiden etkinliklerini 2017 yılında felsefe konuşmalarından belgesel g&ouml;sterimlerine, klasik m&uuml;zik dinletilerinden y&ouml;netmen sinemasına, tematik film festivallerine, g&uuml;ndemi izleyen konferanslara kadar pek &ccedil;ok alana genişleterek zenginleştiren Antalya K&uuml;lt&uuml;r Sanat&rsquo;ın yeni etkinliği &ldquo;M&uuml;ziğin Sazlı S&ouml;zl&uuml; Tarihi&rdquo;.&nbsp;<br />
M&uuml;zikolog D<span style="font-family:inherit">r. Cenk G&uuml;ray danışmanlığında oluşturulan ve her ayın son Cumartesi veya &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; Perşembe akşamı ger&ccedil;ekleşecek olan programda Anadolu m&uuml;ziği tarihsel, sosyolojik ve antropolojik olarak &ouml;rneklerle incelenecek; makam geleneğinden &ccedil;algı ve kuram tarihine, Anadolu&rsquo;da inan&ccedil; ve m&uuml;zik ilişkisine, zeybeklerden rebetikoya kadar bu toprakların m&uuml;ziğine dair pek &ccedil;ok konu &uuml;lkemizin en &ouml;nemli icracılarının katılımıyla dinleyiciyle buluşacak.&nbsp;<br />
İlki 28 Ocak 2017 Cumartesi akşamı saat 17:00de ger&ccedil;ekleşecek olan etkinlik &#39;Diyar-ı Rum&#39;dan Ege&#39;ye Abdalların İzinde: Anadolu Geleneksel M&uuml;zik Tarihine Genel Bir Bakış&#39; başlığını taşıyor. B&uuml;t&uuml;n program i&ccedil;in genel bir &ccedil;er&ccedil;eve &ccedil;izmeyi ama&ccedil;layan bu etkinliğe geleneksel m&uuml;ziğin &uuml;&ccedil; usta ismi, Nida Ateş, Ali Fuat Aydın ve Cenk G&uuml;ray icracı olarak katılıyorlar.&nbsp;<br />
<br />
M&uuml;ziğin Sazlı S&ouml;zl&uuml; Tarihi<br />
Konu: Diyar-ı Rum&#39;dan Ege&#39;ye Abdalların İzinde: Anadolu Geleneksel M&uuml;zik Tarihine Genel Bir Bakış<br />
Konferans ve icra: Nida Ateş, Ali Fuat Aydın, Cenk G&uuml;ray&nbsp;<br />
Tarih: 28 Ocak 2017, Cumartesi, 17:00&nbsp;<br />
Yer: Antalya K&uuml;lt&uuml;r Sanat Oditoryumu&nbsp;<br />
Adres: Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytun&ccedil; Caddesi No:60 Muratpaşa | Antalya<br />
Bilgi: +90 242 242 0 257<br />
<br />
Biletler AKS gişelerinden alınabilir.&nbsp;<br />
<br />
Nida Ateş: (1970, İstanbul). DE&Uuml; İktisadi İdari Bilimler Fak&uuml;ltesi 1991 mezunu. Babası halk ozanı Sait Ateş&rsquo;den etkilenerek &ccedil;ocuk yaşta başlayan bağlama &ccedil;alma ve t&uuml;rk&uuml; s&ouml;yleme merakı h&acirc;l&acirc; s&uuml;r&uuml;yor. Bu bağlamda &acirc;şıklık geleneğinin ve halk m&uuml;ziğinin pek &ccedil;ok &ouml;nemli isminden k&uuml;&ccedil;&uuml;k yaşlarından itibaren feyz alma imk&acirc;nını bulan Nida Ateş, yurti&ccedil;i ve yurtdışında pek konser ve festivallere katıldı, alb&uuml;mler yaptı. B&ouml;ylelikle, &ouml;zellikle Orta Anadolu ve Ege b&ouml;lgesinden başlamak &uuml;zere Anadolu&rsquo;daki pek &ccedil;ok değişik b&ouml;lgenin bağlama &ccedil;alma ve ses icrası &uuml;sl&ucirc;plarına dair bir h&acirc;kimiyet geliştirdi. 2003 yılında hazırladığı ilk alb&uuml;m&uuml; Kalan M&uuml;zik tarafından yayımlandı. Nida Ateş o d&ouml;nemden beri halk m&uuml;ziği icracılığına dair Anadolu k&uuml;lt&uuml;r tarihine duyarlı, incelikli ve nitelikli bir icranın peşindeki yolculuğuna devam etmektedir.&nbsp;<br />
<br />
Ali Fuat Aydın: (1973, Aydın) ODT&Uuml; Elektrik Elektronik M&uuml;hendisliği 1998 mezunu. Bağlamanın, &ouml;zellikle zeybek tavrında g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki en &ouml;nemli icracılarından olan Ali Fuat Aydın derlemeci ve araştırmacı ve besteci. &ldquo;Ağır Zeybekler&rdquo; ve &ldquo;kaba zurna&rdquo; derlemeleri TRT Halk M&uuml;ziği ve HAGEM repertuarına, bazı besteleri de TRT T&uuml;rk Sanat M&uuml;ziği repertuarına girdi. Zeybek k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne ilişkin &ccedil;alışmalarının yanı sıra &ouml;zellikle ses sistemi, nota yazımı, akort, diyapazon, transpozisyon, &ccedil;algı yapısı ve standardizasyon gibi konular ve Anadolu Rum M&uuml;ziği&rsquo;nin &ouml;zellikle Smyrneika kolu &uuml;zerinde &ccedil;alışıyor, yayınlar yapıyor, yurti&ccedil;i ve yurtdışında &ccedil;eşitli panel, sempozyum, konferans vb. etkinliklere katılıyor ve konser, st&uuml;dyo &ccedil;alışması ve radyo-televizyon programlarında yer alıyor. Ali Fuat Aydın&rsquo;ın &lsquo;Ege&rsquo; m&uuml;zik k&uuml;lt&uuml;r&uuml;yle ilgili Cenk G&uuml;ray ile ger&ccedil;ekleştirdiği ilk CD &ccedil;alışması İtalyan Felmay M&uuml;zik etiketiyle 2012 yılında yayımlandı; aynı alanda yaptığı ikinci CD &ccedil;alışması da aynı firma tarafından 2017 yılı i&ccedil;inde yayımlanacak.&nbsp;<br />
<br />
Cenk G&uuml;ray: (1973, Ankara) ODT&Uuml; Maden M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; 1995 mezunu. Aynı b&ouml;l&uuml;mde 1998&rsquo;de y&uuml;ksek lisans &ccedil;alışmasını, 2003&rsquo;te de doktorasını tamamladı. ODT&Uuml; T&uuml;rk Halk Bilimi &ccedil;atısı altındaki &ccedil;alışmalarda kendini geliştirme imk&acirc;nı buldu. Daha sonra Başkent &Uuml;niversitesi Devlet Konservatuarı M&uuml;zikoloji Anabilim Dalı&rsquo;nda &ldquo;Makam Yapılarını Yansıtan Bir Model &Ouml;nerisi İ&ccedil;in Yapay Zek&acirc; Tekniklerinin Kullanımı&rdquo; başlıklı teziyle 2006&rsquo;da y&uuml;ksek lisansını, Ankara &Uuml;niversitesi İlahiyat Fak&uuml;ltesi T&uuml;rk Din Musikisi Anabilim Dalı&rsquo;nda &ldquo;Anadolu&rsquo;daki inan&ccedil; ve m&uuml;zik ilişkisinin sema-semah kavramları &ccedil;er&ccedil;evesinde incelenmesi&rdquo; başlıklı teziyle 2012&rsquo;de doktorasını tamamladı. Anadolu M&uuml;ziği&rsquo;nin temel &ccedil;algısı bağlamanın temsilcileri arasında olan G&uuml;ray, geleneksel m&uuml;zik icrası ve kuramı yanında caz teorisi ve tarihi konularında &ccedil;alışıyor. Araştırmacı olarak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılıyor, yayınlar yapıyor. İcracı olarak, T&uuml;rkiye&rsquo;de ve pek &ccedil;ok &uuml;lkede konserlere, TV-Radyo programlarına kayıtlarda yer alan G&uuml;ray&rsquo;ın yurt i&ccedil;i ve dışında yayınladığı alb&uuml;mleri bulunmaktadır. Cenk G&uuml;ray halen Yıldırım Beyazıt &Uuml;niversitesi T&uuml;rk Musikisi Devlet Konservatuvarında &ouml;ğretim &uuml;yesi olarak g&ouml;rev yapmaktadır.</span></span></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

İlki 28 Ocak 2017 Cumartesi akşamı saat 17:00de gerçekleşecek olan etkinlik 'Diyar-ı Rum'dan Ege'ye Abdalların İzinde: Anadolu Geleneksel Müzik Tarihine Genel Bir Bakış' başlığını taşıyor. Bütün program için genel bir çerçeve çizmeyi amaçlayan bu etkinliğe geleneksel müziğin üç usta ismi, Nida Ateş, Ali Fuat Aydın ve Cenk Güray icracı olarak katılıyorlar.