Vizyon | Misyon

Vizyon:
ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’nın vizyonu; eğitim, araştırma ve burs faaliyetleri yaparak, kültürel çalışmalar gerçekleştirerek Antalya’nın sosyo-kültürel gelişimine liderlik etmek, Antalya’nın bu alandaki öncü sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Misyon:

  • Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve kentte yaşan bireylerin kendilerini yaşam boyu geliştirebilecekleri bir eğitim ve kültür platformu yaratmak.
  • Eğitim ve araştırma programları ile çocukların ve gençlerin kültür-sanat alanındaki yaratıcılığını ve eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirmek.
  • Burs fonu oluşturarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanmasını sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak, Antalya kent merkezinin yerli ve yabancı turistler için bir cazibe noktası haline gelmesine, dolayısıyla ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak.
  • Kentte toplumsal yardımlaşma ve dayanışma anlayışına dayalı vakıf kültürünün gelişmesine ve kurumlar arasında yaygınlaşmasına katkı sağlamak.
ATSO Vakfı’nın vizyonu; eğitim, araştırma ve burs faaliyetleri yaparak, kültürel çalışmalar gerçekleştirerek Antalya’nın sosyokültürel gelişimine liderlik etmek, Antalya’nın bu alandaki öncü sivil toplum kuruluşu olmaktır.