temmuz, 2021

24tem20:0022:00Atölyede Antalya: Antalya’nın 20. Yüzyıl Mirası ve Koruma Senaryoları20:00 - 22:00

Detaylar

Kayıt için lütfen tıklayın: https://atso.xyz/TQ6lD
Bir süredir Antalya’yı konu alan sergilere ev sahipliği yapan Antalya Kültür Sanat’ın Forum Antalya salonu, Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün kentin güncel ve kritik alanlarına yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri getiren öğrenci çalışmalarını ağırlıyor. 29 Ağustos 2021 tarihine dek izlenebilecek sergi süresince ise “Atölyede Antalya” isimli bir konuşma serisiyle üniversitenin Mimarlık Bölümü öğretim görevlileri sergiye paralel kurgulanan söyleşilerle katılımcılarla buluşacak.
Atölyede Antalya” konuşma serisinin ilki 24 Temmuz 2021, Cumartesi akşamı “Antalya’nın 20.Yüzyıl Mirası ve Koruma Senaryoları” başlıklı konuşmasıyla Dr. Esin Bölükbaş Dayı’yı ağırlayacak. Konuşmanın moderatörlüğünü ise Öğr. Gör. Beste Sabır üstlenecek.
Antalya’nın 20.Yüzyıl Mirası ve Koruma Senaryoları
Antalya’nın yerel modernleşme hikayesinin 20. yüzyılda kentte üretilen mimari eserler üzerinden anlatılacağı söyleşide, kentin erken Cumhuriyet dönemindeki tarımsal kimliğini pekiştirmeyi hedefleyen modern kırsal ve tarımsal kompleksler, kentleşmenin hız kazandığı 1940’larda kent merkezini büyük ölçüde dönüştüren idari ve kamusal yapılar ve 20.yüzyılın ikinci yarısından sonra hem kent merkezinde hem de kıyı şeridi boyunca etkisini gösteren turizm yapıları konuşmanın ana kurgusunu oluşturmaktadır. 20. yüzyıl mimarlığının toplumsal hafızanın ve tarihsel sürekliliğin önemli bir parçası olduğunun altını çizerek, kentin kültürel mirasına çoğunlukla dahil edilmeyen modern mimarlık eserlerine dikkat çekmek amaçlanmaktadır.
.
Esin Bölükbaş Dayı: Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. 2011 yılında Gazi Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldı, doktora eğitimini 2019 yılında ODTÜ Mimarlık Tarihi Programı’nda tamamladı. Mezuniyetinden sonra özel sektör ve belediyede, şantiye ve ofis ortamlarında deneyim kazandı. Ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde kent çalışmaları, mesleki etkinlik ve eğitimlere ilişkin çalışmalarda profesyonel olarak görev aldı. 2013 yılından itibaren görev yaptığı Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Öğr. Gör. Dr. olarak Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi, Tarihi Yapıların Belgelenmesi ve Analizi, Koruma ve Restorasyon alanlarında dersler vermektedir. Başlıca araştırma alanları; mimarlık teorisi ve eleştirisi, modern mimarlık tarihi, 20.yüzyıl mimarlığı, kentlerin mekânsal kimlikleri, yerel modernleşme ve kırsal alanlarda kültürel miras.
.
Beste Sabır: Şehir Bölge Planama (YTÜ) ve Mimari Tasarım (İTU) eğitimleri sonrası İTÜ’de doktora tez calışmasi devam ediyor. Araştırma konuları arasında; disiplinlerarası tasarım, kentsel pedagoji, tasarım pedagojisi, sürdürülebilir tasarım ve kalkınma, kamusal sanat gibi konular yer alıyor. İstanbul’da Mimarlık ve Kentsel Tasarım stüdyolarının yanı sıra uzun süre mimarlık ve tasarım editörü olarak XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi’nde çalıştı. Radikal Tasarım Gazetesin’de mimarlık ve kent üzerine aylık köşe yazıları üretti. 2017 yılından beri Antalya Bilim Üniversitesi’nde yarı -zamanlı öğretim üyesi olarak yer alıyor.
X