ağustos, 2021

25ağu20:0022:00Atölyede Antalya: Turizm Kavramı, Antalya ve Sürdürülebilir Turizm Senaryoları20:00 - 22:00

Detaylar

Kayıt için lütfen tıklayın: https://atso.xyz/kMVu4

Bir süredir Antalya’yı konu alan sergilere ev sahipliği yapan Antalya Kültür Sanat’ın Forum Antalya salonu, Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün kentin güncel ve kritik alanlarına yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri getiren öğrenci çalışmalarını ağırlıyor. 29 Ağustos 2021 tarihine dek izlenebilecek sergi süresince ise “Atölyede Antalya” isimli bir konuşma serisiyle üniversitenin Mimarlık Bölümü öğretim görevlileri sergiye paralel kurgulanan söyleşilerle katılımcılarla buluşacak.

“Atölyede Antalya” konuşma serisinin beşincisi 25 Ağustos 2021, Çarşamba akşamı “Turizm Kavramı, Antalya ve Sürdürülebilir Turizm Senaryoları” başlıklı konuşmasıyla Dr. Esin Bölükbaş Dayı ile Öğr. Gör. Beste Sabır’ı ağırlayacak.

Antalya / turizm – mekân – gündelik hayat

Erken Cumhuriyet döneminde kırsal ve tarımsal kimliğini büyük ölçüde devam ettiren Antalya’da 1940’larda yaşanan kentleşme hareketini takip eden ve kimliğinde en etkili dönüşüme neden olan faktör 1960’lardan sonra devlet eliyle gerçekleştirilen turizm gelişme planları olmuştur. Dönemin turizm politikaları ile bölgede modern bir turizm merkezi yaratmak amaçlanmış, kentin biçimlenmesinde ve gelişiminde en önemli bileşen turizm potansiyeli olmaya başlamıştır. Kıyı kullanımında yerel halkın kullandığı geleneksel öğeler olan “oba”lardan, gezginlere hizmet veren kamping alanlarına, yerel halk ve yerli/yabancı turistin melez kullanımını öngören modern plaj aktivitelerine ve motel, otel ve tatil köyü gibi büyük ölçeklerdeki mekânsal düzenlemelere geçiş, turizmin kentin gündelik hayatındaki etkisini açıklar.

Antalya için Sürdürülebilir Turizm Haritaları

Kitle turizminin tarihi ve farklı ülkelerin deneyimleri paralelinde Antalya’da yer seçen kitle turizmi ve buna alternatif arayışlar. Kültür rotaları, agro-turizm, eko-turizm ve farklı sürdürülebilir alternatif turizm çeşitlerinin kent dinamikleri ile ilişkisi, yerel kalkınma ve sosyo-ekonomik, fiziksel ve ekonomik mekâna katkıları paralelinde olası Antalya senaryoları. Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2020-21 Bahar döneminde yürütülen “Turizm ve Mimari tasarım” dersi paralelinde tartışılan alternatif Antalya Turizmi ve mimarisi konsept çıktıları paylaşılacaktır.

//

Esin Bölükbaş Dayı: Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. 2011 yılında Gazi Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldı, doktora eğitimini 2019 yılında ODTÜ Mimarlık Tarihi Programı’nda tamamladı. Mezuniyetinden sonra özel sektör ve belediyede, şantiye ve ofis ortamlarında deneyim kazandı. Ardından Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde kent çalışmaları, mesleki etkinlik ve eğitimlere ilişkin çalışmalarda profesyonel olarak görev aldı. 2013 yılından itibaren görev yaptığı Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Öğr. Gör. Dr. olarak Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi, Tarihi Yapıların Belgelenmesi ve Analizi, Koruma ve Restorasyon alanlarında dersler vermektedir. Başlıca araştırma alanları; mimarlık teorisi ve eleştirisi, modern mimarlık tarihi,  20.yüzyıl mimarlığı, kentlerin mekânsal kimlikleri, yerel modernleşme ve kırsal alanlarda kültürel miras.

Beste Sabır: Şehir Bölge Planlama (YTÜ) ve Mimari Tasarım (İTU) eğitimleri sonrası İTÜ’de doktora tez çalışması devam ediyor. Araştırma konuları arasında; disiplinlerarası tasarım, kentsel pedagoji, tasarım pedagojisi, sürdürülebilir tasarım ve kalkınma, kamusal sanat gibi konular yer alıyor. İstanbul’da Mimarlık ve Kentsel Tasarım stüdyolarının yanı sıra uzun süre mimarlık ve tasarım editörü olarak XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi’nde çalıştı. Radikal Tasarım Gazetesi’nde mimarlık ve kent üzerine aylık köşe yazıları üretti. 2017 yılından beri Antalya Bilim Üniversitesi’nde yarı -zamanlı öğretim üyesi olarak yer alıyor.

 

X