eylül, 2020

24eyl20:3022:30Herkes İçin Türkiye'de Modern Sanat I20:30 - 22:30

Detaylar

Antalya Kültür Sanat 2020 Güz Dönemi Sanat Tarihi Seminerlerine Başlıyor!

Antalya Kültür Sanat’ın gelenekselleşen sanat tarihi seminerleri 2020 Güz Dönemi’ne 21 Eylül 2020 itibariyle başlıyor. “Herkes İçin Avrupa Sanatı”, “Sanat Eseri Çözümlemeleri I” ve “Türkiye’de Modern Sanat I” olmak üzere üç alanda açılacak olan seminerler, Covid-19 önlemleri nedeniyle bu dönem çevrimiçi olarak ve akşam saatlerinde gerçekleşecek.

Covid-19 önlemleri dolayısıyla Antalya Kültür Sanat binası eylül ayı boyunca da kapalı olacağı için ödemelerinizi yalnızca havale yoluyla kabul edebileceğiz.

Ödemelerinizi yaparken açıklama kısmına isim soyisim ve kayıt olduğunuz dersin adını yazmanızı, ödeme sonrasında dekontunuzu muhasebe@antalyakultursanat.org.tr adresine e-mail olarak yollamanızı rica ederiz.

Hesap bilgisi:
ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi
Halkbank Antalya Şubesi
TR83 0001 2009 5700 0016 0001 81

Antalya Kültür Sanat eylül ayı boyunca kapalı olduğu için, o tarihe kadar iletişimin web sayfası ve AKS sosyal medya hesapları üzerinden sağlanmasını rica ediyoruz.

İletişim Formu: https://atso.xyz/QOWk6

Türkiye’de Modern Sanat I

Program Eğitmeni: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan Sülün

10 hafta boyunca her perşembe 20.30-22.30
24.09.2020 – 26.11.2020
Katılım bedeli: 500 TL

Türkiye’de Modern Sanat’ın gelişimini birbirini izleyen iki dönemde veren bu
seminer kapsamında güz döneminde “Türkiye’de Modern Sanat 1”, bahar
döneminde ise “Türkiye’de Modern Sanat 2” açılmaktadır.
“Türkiye’de Modern Sanat I” kapsamında, Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale
Devri ile başlayan batılılaşma eğilimi, Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi ve Paris
izlenimleri, Sanayi Devrimi’nin doğu-batı eksenindeki toplumsal ve sanatsal
etkileri, uluslararası sergi ve fuarlar, oryantalist dönem ve koleksiyonculuğun
gelişimi, batılılaşma dönemi Osmanlı İmparatorluğu’nda gelişen yeni mimari ve
resimsel üsluplar, Sanayi-i Nefise Mektebi ve sanat atölyelerinde üretilen
eserler, 1923 sonrasında Erken Cumhuriyet Dönemi sanatından (mimari-
resim-heykel) çok partili döneme dek gerçekleşen kültür-sanat faaliyetleri,
sergileri, sanatçı gruplarının üretimleri, ekolleri ve sanat ortamı analiz edilerek
sanat piyasası, galericilik ve koleksiyonculuğun gelişimi de yorumlanacaktır.
Seminer, 2021 bahar döneminde “Türkiye’de Modern Sanat II” ile devam
edecektir.

1. Hafta Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Devri ve batı ile olan ilişkiler

2. Hafta Sanayi Devrimi ve kültürel-sanatsal ortam.

3. Hafta Sanatçı atölyeleri, Oryantalizm

4. Hafta Sanayi Nefise Mektebi ve Osman Hamdi Bey

5. Hafta Osman Hamdi Bey, müzecilik, koleksiyonculuk

6. Hafta Erken Cumhuriyet Dönemi kültür-sanat ortamı

7. Hafta Erken Cumhuriyet Dönemi resim sanatı ve Çallı Kuşağı

8. Hafta Erken Cumhuriyet Dönemi heykel sanatı ve mimariye dair gelişmeler

9. Hafta Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği

10. Hafta d Grubu ve etkileri

Değerlendirme

X