haziran, 2021

24haz20:3022:00Kamusal Alan Tartışma Alanı: Yerel Yönetimler, Kültür Endüstrisi ve Kamusal Alanda Sanat Sorunu20:30 - 22:00

Detaylar

Webinar ID: 927 5346 3805

Webinar Passcode: 133553

Kayıt için lütfen tıklayın.

Kamusal alanda sanat üretimine kültür endüstrisi bağlamında odaklanacak olan söyleşide, yerel yönetimlerin kültür politikaları, bu konunun sosyolojik ve kültürel temelleri, bienaller, festivaller ve kültür yönetimi disiplini bağlamında ele alınacaktır. Ayrıca; Antalya kent örneklemi üzerinden de şehir planlamalarında sanata ayrılan alanlar ele alınacak ve bu konu da geniş perspektiften tartışılacaktır.

Beral Madra: Küratörü olduğu 1. ve 2. İstanbul Bienali ile Türkiye’de sanat dilini değiştirecek küresel sanat etkinliklerine öncülük eden Beral Madra, Venedik Bienali’nde 5 kez Türkiye Pavyonu ile Sinop ve Çanakkale bienalleri küratörlüğünün yanı sıra, kurucusu olduğu Galeri BM, BM Çağdaş Sanat Merkezi, Kuad Galeri gibi merkezlerde düzenlediği sergilerle uluslararası buluşmalar gerçekleştirdi, üniversitelerde dersler verdi, sivil toplum kuruluşlarında öncü projelere imza attı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’nin görsel sanatlar yönetmenliğini üstlendi. Beral Madra’nın yayınlanmış birçok kitabının yanı sıra, sanat dergileri ve gazelerin sanat köşelerinde yayınlanmış birçok yazısı bulunmaktadır.

Doç. Dr. Serhan Ada: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı, Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü ve Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanı. ABD’den, Lübnan’a dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerde dersler ve seminerler verdi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Komisyonu Başkanlığı (2014- 2018) yapan Ada, Silahtarağa Elektirk Santrali’nde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin geliştirdiği “Santralİstanbul” sanat ve kültür merkezinin kurucu direktörü olarak görev yaptı (2005- 2008).

Halihazırda, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Kültür Politikası Yıllık‘ın Genel Yayın Yönetmeni olan Serhan Ada’nın editör ve yazar olarak katkıda bulunduğu pek çok yayın olduğu gibi, üç şiir, bir deneme ve bir de çeviri kitabı bulunmaktadır. Serhan Ada ayrıca, Pera Müzesi’ndeki Etel Adnan’ın 1961- 2021 arası eserlerini kapsayan “İmkânsız Eve Dönüş” başlıklı serginin küratörlüğünü de gerçekleştirmiştir.

Ezgi Bakçay: Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi   İletişim Fakültesi, Sinema Televizyon Bölümü’nde, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde tamamladı. Fransa’da Sorbonne Üniversitesi, CNRS ve EHESS’te araştırmacı olarak bulundu (2011-2012). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 2019 yılında estetik politik eylem üzerine doktora tez çalışmasını tamamladı. 2006 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisidir. Çeşitli kültür, sanat kurumlarında seminerler, atölye çalışmaları ve sergiler düzenlemekte ve kamusal alan, imge, bellek, kültür, estetik ve siyaset konularında üretimlerini sürdürmektedir.

Dr. Ebru Manavoğlu: İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 2005’de yüksek lisans, 2013’te de doktora derecelerini aldı. 2004 yılından bu yana aynı üniversitenin Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde dersler veriyor; bir yandan da kendi iş yerinde serbest şehir plancısı olarak çalışıyor.  Çeşitli dönemlerde Antalya Şehir Plancıları Odası yönetiminde sorumluluk alan Dr. Manavoğlu, 2016 yılından bu yana çalışmalarını Antalya Şube Başkanı olarak sürdürmesinin yanı sıra, Antalya Kent Konseyi, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu üyesi olarak Antalya için düşünmeye ve üretmeye devam ediyor.

Genel Koordinatör / Moderatör: Ebru Nalan Sülün: 

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden lisans, Resim Bölümü’nden yüksek lisans derecelerini, sanat tarihi alanında “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı tezi ile doktorasını alan Sülün, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir.

Pek çok sergide küratör, pek çok sanat festivali ve etkinliğinde koordinatör, düzenleyici, sanat yönetmenliği gibi görevler üstlenmiş olan Sülün, ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılmakta, Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam gibi dergilerde   sanat eleştirileri yazmaktadır. “Habip Aydoğdu- KIRMIZI”, “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” ve “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” isimli üç kitabı olan Ebru Nalân Sülün, UNESCO- Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA-Internationale) üyesidir ve 2014-2018 yılları arasında AICA-Türkiye’nin yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

X