mart, 2020

Bu etkinlik, birden fazla oturumda gerçekleştirilmektedir.

03mar18:3021:30Erkin Şahinöz'le Dinamik Patronlar - Güçlü Şirketler18:30 - 21:30

Detaylar

ERKİN ŞAHİNÖZ’LE DİNAMİK PATRONLAR – GÜÇLÜ ŞİRKETLER
3-4 ve 10-11 Mart 2020

Antalya Kültür Sanat 2020 yılında yeni bir eğitim etkinliğine ev sahipliği yapıyor. ATSO ve Erkin Şahinöz Akademi ile işbirliği içinde geliştirilen “AKS’ta Ekonomi Mektebi”, firmaların günümüzün hızlı değişen koşullarına ayak uydurabilmeleri için gerekli donanımı konsantre bir programla vermeyi hedefliyor. İlki “Dinamik Patronlar-Güçlü Şirketler” başlığıyla 3-4-10-11 Mart 2020 tarihlerinde, 18:30-21:30 saatleri arasında, ekonomist/stratejik yönetim danışmanı Erkin Şahinöz tarafından verilecek olan “Kurumsal Finans Mini MBA” eğitimine katılım bedeli 1000 TL’dir. ATSO üyelerine %25 indirim uygulanmaktadır.
30 kişiyle sınırlı olan eğitime katılmak isteyenlerin 21 Şubat 2020 tarihine kadar +90 505 875 49 00 numaralı telefona veya info@antalyakultursanat.org.tr adresine ön kayıt yaptırmaları, 28 Şubat 2020 tarihine kadar da katılım ücretini “kurumsal finans eğitimi” açıklamasıyla aşağıdaki hesaba yatırmaları gerekmektedir.

ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi
Halkbank – TR83 0001 2009 5700 0016 0001 81

Kurumsal Finans Mini MBA Nedir?
Günümüzde hızla değişen koşullar firmaları stratejik ortaklıklar, sermaye yapıları, büyüme stratejileri ve finansman kaynakları gibi konularda farklı yaklaşımlara yöneltmektedir. Bu süreçte kurumsal finans uygulamaları gerek kurumsal performans gerekse firma sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Erkin Şahinöz Akademi tarafından düzenlenen Kurumsal Finans Mini MBA Programı firmalarda kurumsal finans altyapısını güçlendirme, etkin ve yenilikçi kurumsal finans çözümleri geliştirme ve karar alma süreçlerinde yol gösterici ve destekleyici bakış açıları sunmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Finans Mini MBA Programı kurumsal finans alanında çalışan veya çalışmak isteyen yöneticilere/profesyonellere yönelik olarak tasarlanmış olup, kurumsal finans ile ilgili temel konuların yanı sıra strateji yönetimi, pazarlama ve marka yönetimi, finansal risk yönetimi, piyasaları okuma ve yorumlama, teknoloji trendleri ve yeni iş modelleri gibi farklı alt başlıkları da içermektedir.

Erkin Şahinöz Kimdir?
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ABD’de University of Nebraska’da tamamlayan Erkin Şahinöz, 1999’da araştırma asistanı olarak başladığı profesyonel çalışma hayatına ABD’de bankalara ve reel sektör firmalarına stratejik yönetim ve finans danışmanlığı yaparak devam etmiş; 2002’de ABD Merkez Bankası (FED)’e geçmiş ve Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörlüğü’ne kadar yükselmiştir.
Şahinöz 2007’de Türkiye’ye dönmüş ve Erste Bank’ın Türkiye genel müdürlüğü de dahil olmak üzere, pek çok kuruma yatırım bankacılığı, satın alma, birleştirme, halka arz ve finansman danışmanlığı hizmetleri vermiştir. Halen reel sektördeki firmalara dijital dönüşüm, kurumsal yönetim, stratejik yönetim, finansal yönetim, markalaşma, ihracat, Pazar araştırması ve 4.0 alanlarında danışmanlık yapan Erkin Şahinöz Dünya Gazetesi başta olmak üzere birçok ulusal dergi ve gazetede köşe yazarlığı ve ulusal TV kanallarında düzenli olarak yorumculuk yapıyor.

Program İçeriği:
3 Mart 2020
DİJİTALLEŞME, 4.0 ve DİJİTAL STRATEJİ

Yıkıcı İnovasyonlar: • Son trendler • Dijitalleşme stratejisi • Dijital dönüşüm ve inovasyon adımları • Girişimci organizasyon • İş modeli değişimi • İş süreçleri, dijital tedarik zinciri ve müşteri ilişkileri yönetimi Büyük Veri : • T-model bilgelik • Bulut bilişim • Veri, 21. yüzyılın petrolüdür • Bedava olan en pahalı olandır • Dijitizasyon • Dijital dönüşüm Nesnelerin İnterneti: • TCP/IP-HTTP-STMP/IMAP-VoIP-MoIP • Değer interneti Yapay zeka: • Makine öğrenmesi • Derin öğrenme • Katmanlı üretim ve 3 boyutlu yazıcılar • Sonsuz problem – Sonsuz kod • Makineler hayal kurabilir mi? Kripto Paralar: • Elektronik dünyada “nakit” • Paranın tarihteki yolculuğu • Coin ve Token farkı • ICO
• Kitle finansmanı GİG ekonomisi: • Paylaşım ekonomisi • Platform ekonomisi • Sosyal kredi • Güven makinesi • Blokzincir • Kısmi güven ve mutlak güven • Kurum kavramı • Blokzincir teknolojisi • Kriptoloji • Hash • Blokzincir teknolojisinden etkilenecek alanlar • Blokzincir uygulamaları

4 Mart 2020
FİNANSAL YÖNETİM VE EKOSİSTEM ANALİZİ

Ulusal ve Uluslararası Göstergeler: • CDS • VIX • DTH • Önemli yurt dışı ekonomik veriler • ISM endeksleri • PMI endeksleri • Gösterge faiz • Mevcut ya da yeni dış pazar için ekosistem analizi Temel Piyasa Kavramları: • Temel analiz ve teknik analiz • Pozisyon yönleri • Kaldıraç • Alternatif maliyet • Döviz sepeti • Reel getiri • Tahvil ve bono piyasası Temel Makroekonomi Kavramları: • Büyüme-resesyon-stagnasyon-depresyon • Enflasyon- dezenflasyon- deflasyon-stagflasyon-slumpflasyon • Şirket politikaları için ekosistem analizi • GSYH ve kişi başına GSYH • Ekonomi yönetimi • Para ve maliye politikası • Ekosisteme göre şirket stratejilerinin şekillendirilmesi

10 Mart 2020
BİLANÇO ÜZERİNDEN ŞİRKET YÖNETİMİ

Temel Finansal Tablolar: • Mali tabloların genel özellikleri • Bilanço • İki boyutlu bilançodan üç boyutlu bilançoya geçiş • Gelir tablosu • Karlılığa alternatif bakışlar • Net işletme sermayesinin önemi • Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kavramı • Nakit akımı • Örnek uygulamalar • Bilançoyu etkileyen şirket süreçleri (bilanço sonuçtur) Finansal Check-Up ve Mali Analiz: • Mali analiz teknikleri • ROE • ROI • Karşılaştırmalı analizler • Dikey
analizler • Du Pont Analizi • S skoru ve Z skoru • Likidite oranları • Finansal yapı oranları • Faaliyet verimliliği oranları • Karlılık oranları • Büyüme oranları • Oran analizlerinde sektör ortalamaları • Örnek uygulamalar Risk Yönetimi: • Risk ölçümü • Fiyat riski • Faiz riski • Kur riski • Vade riski • Risk yönetimi
• Spekülasyon ve hedge

11 Mart 2020
KURUMSAL DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ

Kurumsallaşma ve Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma: • Strateji yönetimi • Liderlik • Yönetim yaklaşımları • İnsan kaynakları yönetimi Çatışma yönetimi: • Yin ve Yang • Psikolojik sermaye Mavi Okyanus Stratejileri: • Yok et, Yarat, Azalt, Yükselt • TOWS • Termodinamik yasaları ve dönüşüm yönetimi • Açık inovasyon ortamı • Pazarlama ve marka yönetimi

X