GECEKONDU

Barınma hakkı evrensel insan hakkıdır ve “ev” ile temsil edilir. Evin mağarada başlayan zaman yolculuğu, günümüze yalnızca barınma ile tarif edilemeyen anlamlar yüklenerek ulaştı. Değişen toplumsal yaşamla birlikte “ev”e  yüklenen ekonomik değer, toplumun geniş bir kesimi için kaybedilen insan hakkına dönüştü; 20. yüzyılın barınma sorunu olarak ortaya çıkan “Gecekondu”, 21. yüzyılda “Kentsel Dönüşüm” adıyla biçim değiştirirken yerini fiziki çevreyi tahrip eden mega yapılara bıraktı.

Cemil Can Olgun “Gecekondu” başlıklı heykel sergisinde, geçmişten gelen değerlerimize uzak ve sosyal ilişkilerimize zararlı olan bu yeni önermeye eleştirel bir çerçeveden bakıyor ve  günümüz dünyasında insanın, kent içerisindeki yerini sorgularken geleneksel ve doğal yaşamı yıkıp yerine sosyal bir kent yaşamı vaat eden bu yeni mega yapıların içerisinde insanın ne kadar yalnız kaldığı sorusuna cevap arıyor.

2 Haziran 2022 Perşembe günü saat 19:00’da Antalya Kültür Sanat Kaleiçi Evi’nde açılacak olan “Gecekondu”  12 Haziran 2022 akşamına kadar gezilebilir.

 

Cemil Can Olgun: Akdeniz Üniversitesi Heykel Bölümü mezunu olan Cemil Can Olgun, seramik, resim ve grafik uygulamalarıyla, disiplinler arası çalışmalar üretmektedir. Hazır nesneye olan ilgisi, sanatçıyı çoğu zaman kent atıkları olan, eski bir pencere camı, çerçeve, belge veya fotoğraf gibi pek çok malzemeyi denemeye yönlendirmiştir. Son yıllarda kent imgeleri üzerine çalışan Olgun, eserlerinde kentlerin günümüz yaşamındaki kaybolan kimliklerini ve buradaki sosyal sınıfı konu almakta.

Tarih
02.06.2022-12.06.2022
X