Kişisel Sergi: Lidya Wassmuth / “Tschüsstürübüttün mü?”

İnsanların hayatı üzerine inceleme yapmanın, yaşamının değişen unsurlarını tespit etmenin yollarından biri de yaşanılan coğrafyanın insan üzerinde bıraktığı izlere bakmaktır. Bir yere alışkanlıklarınızı, yaşamınızı bırakıyorsunuz ve yeni bir yere alışmaya geliyorsunuz. Bu durum insanı değiştiren, dönüştüren ve zenginleştiren bir serüven, daima hassas ve önemli, kimi zaman hüzünlü kimi zamanda sevinçli bir kurgudur.

 

Bu sergi, iki farklı ülkeyi ve bu iki ülkenin izlerini dil üzerinden sorgulamayı amaçlıyor. Türkçe ve Almancada kullanılan ve neredeyse aynı anlama gelen deyimlerden yola çıkılarak üretilen heykeller iki farklı kültür ve iki farklı yaşamın yansımalarını nesnelleştirmeyi amaçlamıştır. “HAYATIN KENDİSİ BİR TASARIM” olgusundan yola çıkan “Tschüsstürübüttün mü?” adlı sergi, bir hayal yaratmak, geçmişi ve bugünü bütünleştirip, imgeyi geliştirmek üzerine kurgulanırken gitmek eyleminin aslında bir son değil bir başlangıç olduğuna vurgu yaptı. Metaforik anlatımı olan deyimleri somutlaştırma eylemi, her bir deyim için bireysel yaklaşım biçimi ile serginin ana problemidir. Farklı form, teknik, kavram içeren kompozisyonlardan oluşan heykellerde; deyimlerde var olan soyut ifadelerin üç boyutlu olarak somutlaştırılması bulunmaktadır.

 

Lidya Wassmuth: (Berlin, 1978) İlk, orta ve üniversite eğitimini Berlin’de tamamladı. 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’ne başladı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok karma sergiye katılmıştır.

Tarih
26.12.2018-30.12.2018
X