İmparatorluktan Portreler

İmparatorluktan Portreler: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan Bir Seçki

 

Çok eskilerden bu yana, gizemli Doğu’nun büyüsüne kapılan, bazen hiç görmeden, bazen de yollara düşerek Doğu’nun izini süren, hayallerindeki ya da gerçek Doğu’yu yapıtlarına konu edinen Avrupalı sanatçıların çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gündelik hayatı, sarayı, sosyal ve fiziksel çevreyi betimleyen eserlerinin buluştuğu İmparatorluktan Portreler sergisi Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan seçilmiş elliye yakın yapıttan oluşuyor.

 

Bizi Osmanlı dünyasının insanlarıyla, kimi zaman çok tanıdık, kimi zaman uzak ‘fizyonomileriyle’ yüz yüze getiren sergi, fotoğraf makinesi objektifinin henüz gözün yerine geçmediği, ressamların dünyaya bakma, onu okuma, yorumlama ve aktarma önceliğini henüz ellerinde tuttukları bir zamanda yapılmış eserler yoluyla farklı dönemlerde Batı’daki “Doğu” algısı ve oryantalizm kavramlarını düşünmeye çağırıyor.

Tarih
25.03.2017-03.09.2017
Galeri
X