ekim, 2019

18eki17:0019:00AKS'ta Gündem: Kentsel Dönüşüm - Gerçekçi ve Adil Bir Politika Arayışı17:00 - 19:00

Detaylar

AKS’ta Gündem
Kentsel Dönüşüm: Gerçekçi ve Adil Bir Politika Arayışı
Prof. Dr. Asuman Türkün
18 Ekim 2018, Cuma
Saat 17:00
Katılım ücretsizdir.

Son 20 yıldır neredeyse bütün kentlerimizde olduğu gibi Antalya’nın da gündeminde olan “kentsel dönüşüm”ü, uygulanan projelerin sonuçları üzerinden tartışmayı hedefleyen söyleşi, kentsel dönüşümde farklı bakış açıları, karşılaşılan sorunlar, riskler ve yeni politika önerilerine odaklanacak.

Prof. Dr. Asuman Türkün : ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu; Yüksek Lisans ve doktora derecesini yine aynı bölümden aldı. 1995-2003 arasında yılında Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü, 2003-2006 arasında ise aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde görev yapan Türkün, 2008-2010 yıllarında TÜBİTAK’ın desteklediği “İstanbul’da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-Mekansal Değişim” adlı projenin yürütücülüğünü yapmış ve altı dönüşüm mahallesinde araştırmalarını sürdürmüştür. Bu araştırmanın sonuçları, “Mülk Mahal İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm” (2014) adlı kitapta yayımlanmıştır. Araştırma alanları arasında sanayi coğrafyası, kentsel dönüşüm, sosyal bilimlerde metodoloji ve kadın araştırmaları bulunmaktadır. Bu konularda farklı dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

X