şubat, 2023

07şub14:3015:30AKS'TA GÜNDEM: SERGİ SÖYLEŞİSİ / MEŞRUTİYET'TEN CUMHURİYET'E MEHMET ALİ LAGA ASKER VE RESSAM14:30 - 15:30

Detaylar

Mehmet Ali Laga’nın Asker ve Ressam Olarak Portresi

Sergi küratörleri Dr. İlona Baytar ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek olan sergi söyleşisinde, Osmanlı’nın son yıllarında, toplumda radikal değişimlerin birbiri ardına gerçekleştiği bir dönemde yaşayan Mehmet Ali Laga’nın sanatı, hayatı, toplumsal ve fiziki çevresi mercek altına alınarak, sanatçının taşıdığı “Tasavvuf şeyhi torunu”, “Müstahkem mevkii ressamı”, “Büyük bir ruh”, “Cumhuriyet’in resim öğretmeni”, “Kuvvetli bir empresyonist” nitelemelerinin arka planları tartışılacak.

 

İlona Baytar: 1999’da İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden, doktorasını  “Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid Dönemlerinde Saray Mobilyasının Üslup Açısından İncelenmesi” başlıklı tezi ile 2012’de İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden aldı.  Uzun süre Milli Saraylar bünyesinde araştırmacı olarak görev yaptı. Milli Saraylar Meslek Yüksek Okulu’nda ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yarı zamanlı Sanat Tarihi ve Uygarlık Tarihi derslerini verdi. 19. yüzyıl mobilyası ve Türk resim sanatı üzerine çalışan Baytar’ın, makalelerinin yanı sıra editörlüğünü yaptığı kitapları ile 19. Yüzyıl Osmanlı Sarayı’nda Bir Valide Sultan Bezm-i Âlem başlıklı kitap çalışması mevcuttur. Baytar, halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

 

Ömer Faruk Şerifoğlu: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde okudu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türk Sanatı Anabilimdalı’nda ‘Türk Sanat Tarihinde Galatasaray Sergileri’ konulu yüksek lisans tezini çalıştı. Öğrenim yıllarından itibaren gazetecilik ve editörlük yaptı.

Sultan Abdülaziz, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, Fausto Zonaro, Ebüzziya Tevfik, Leonardo De Mango, Abdülmecid Efendi, Mehmet Akif Ersoy, Üsküdarlı Cevat, Avni Lifij, Feyhaman Duran, Celile Hanım, Nazım Hikmet, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Cevat Şakir, Sezer Tansuğ, Erol Akyavaş, Gencay Kasapçı, Mustafa Pilevneli, Dilek Işıksel, Zahit Büyükişliyen ve Mehmet Özçay gibi sanatçılar için sergiler düzenledi, monografik yayınlar hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Sanat Koleksiyonu başta olmak üzere birçok aile ve kurum koleksiyonlarını kataloglaştırdı. Memleketi Gaziantep’in tarihi ve kültürel mirasına dair birçok projede görev aldı. Kültür tarihi bağlamında, geleneksel sanatlardan çağdaş sanatçılara çok sayıda yayının gerçekleşmesinde çalıştı. TAÇ Vakfı ‘onur üyesi’ ve Sezer Tansuğ Sanat Vakfı mütevelli heyeti başkanıdır.

X