ocak, 2020

11oca16:0018:00AKS'ta Gündem: Türkiye'de Koleksiyonculuğun Serencamı16:00 - 18:00

Detaylar

AKS’ta Gündem’in 2020 yılındaki ilk konuğu sanat tarihçisi Dr. Ebru Nalan Sülün. Dr. Sülün’ün 2019 yılında yayımlanan “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” adlı kitabından yola çıkarak, ülkemizde koleksiyonculuğun tarihi ve sosyo-ekonomik devinimlerle ilişkisini anlatacağı söyleşi, Antalya Kültür Sanat’ın güncel sergisi “Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Renkler” üzerinden Yapı Kredi Bankası Sanat Koleksiyonu’na odaklanacak.

Dr. Ebru Nalan Sülün söyleşiden sonra sanatseverlere kitabını imzalayacak.

AKS’TA GÜNDEM:
Söyleşi ve İmza Günü
Türkiye’de Koleksiyonculuğun Serencamı – Dr. Ebru Nalan Sülün
11 Ocak 2020, Saat 16:00
AKS Oditoryum
Katılım ücretsizdir.

Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren sanat disiplinlerinin halk ile kurduğu ilişki ve kültürel dönüşüme verilen destek, devlet-sanat ilişkisi boyutuyla tarihimizin en özel dönemi olurken, 1944 yılında Yapı Kredi Bankası’nın, ülkenin ilk özel bankası olarak kurulmasıyla özel sektör-sanat ilişkisi başlamış; Kazım Taşkent’in kurduğu Yapı Kredi Bankası, 1945’te yayınlamaya başladığı Doğan Kardeş Dergisi’yle özel sermaye girişiminin ilk örneğini vermiştir.
Devletin kültür-sanata verdiği desteğin yetersiz kaldığı çok partili dönemde sanat yapıtı vergi kanununun da etkisiyle yatırım aracı halini almaya başlamış, özel galeriler açılmış, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank gibi bankalar sanatı destekleyen projelere ve koleksiyon yapmaya başlamışlardır. 1954 yılında Yapı Kredi Bankası tarafından düzenlenen “İş ve İstihsal” konulu yarışmalı sergi, 1950’ler Türkiyesi’nin değişen sosyo-politik ortamı ve ekonomik kararlarının kültür hayatına nasıl yansıdığını gösteren önemli bir etkinlik olarak sanat tarihimizde yerini almıştır.

1973 yılında kurulan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği prestijli etkinlikler özel sektörün kültür-sanat alanında daha fazla yer almasını teşvik etmiş; 1980’lerden itibaren sermaye sahiplerinin pek çoğu sanat koleksiyonu edinmeye başlamış; 1991’de TÜYAP Sanat Fuarı ve nihayet 2004’de yürürlüğe giren teşvik yasasıyla özel müze ve sanat galerileri giderek artan bir ivmeyle açılmış, Banka ve holdingler sanat piyasasında iyiden iyiye görünür olmuştur. 1944’de “kültür ve sanatın bankası” mottosuyla açılan Yapı Kredi’nin bu alandaki öncü rolü, koleksiyon politikası, sergileri ve sanat girişimciliği dikkate değer bir öneme sahiptir.

Dr. Ebru Nalan Sülün: Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora eğitimini “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı tezi ile tamamladı. 2001 yılından itibari ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi doktor olarak görev yapmaktadır. Sülün, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Batı sanatı ve çağdaş sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için sanat üzerine bildiriler kaleme alan Sülün, bu çalışmalara ek olarak Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist Actual, Art-ist Modern, Artam gibi dergiler ve Cumhuriyet Gazetesi için de pek çok sanat eleştirisi yazısı kaleme almış, küratöryel sergiler düzenlemiştir. “Habip Aydoğdu- KIRMIZI” ve “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” isimli iki kitabı bulunmaktadır. Ebru Nalân Sülün, UNESCO- L’Association Internationale des Critiques d’Art-AICA Internationale (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği)’nin 2014-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

X