ağustos, 2021

04ağu19:0021:00Atölyede Antalya: Akseki'de Düğmeli Ev Yapım Sistemi ve Kullanımı19:00 - 21:00

Detaylar

Kayıt için lütfen tıklayın: https://atso.xyz/fA3ox

Bir süredir Antalya’yı konu alan sergilere ev sahipliği yapan Antalya Kültür Sanat’ın Forum Antalya salonu, Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün kentin güncel ve kritik alanlarına yeni yaklaşımlar ve çözüm önerileri getiren öğrenci çalışmalarını ağırlıyor. 29 Ağustos 2021 tarihine dek izlenebilecek sergi süresince ise “Atölyede Antalya” isimli bir konuşma serisiyle üniversitenin Mimarlık Bölümü öğretim görevlileri sergiye paralel kurgulanan söyleşilerle katılımcılarla buluşacak.”Atölyede Antalya” konuşma serisinin ikincisi 4 Ağustos 2021, Çarşamba akşamı “Akseki Çalışmaları” başlıklı konuşmasıyla Dr. Ayşe Esin Kuleli’yi ağırlayacak.

Kültürel mirasın korunması ve yaşatılabilmesi için yapılması gereken ilk çalışma, bu mirası oluşturan değerlerin araştırılması ve envanterlerinin çıkarılmasıdır. Yapılan tespit ve gözlemlerden sonra geliştirilen stratejiler, koruma sürecinin en önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Kapsamlı ve sürdürülebilir bir koruma ise karar vericilerin, somut kültür varlığı niteliği taşıyan yapıların sahiplerinin ve koruma çalışmalarını yapacak mimarlık ve ilgili meslek gruplarından kişilerin kültürel mirasın korunması konusunda eğitilmeleri ve koruma çalışmalarının niteliklerinin arttırılması ile mümkündür. Bu bağlamda, yerel mimarlık eserlerinin belgelenmesi ve korunması konusunda yapılan akademik çalışma ve araştırmalar, anıtsal nitelikli yapılar kadar ilgi görmeyen kırsal mimarinin tespiti ve koruma önerilerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

“Düğmeli” yapım sisteminin kullanıldığı Akseki, Belenalan ve Güzelsu köyleri, Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yürütülmekte olan “Tarihi Yapıların Kaydı ve Analizi” ve devamında verilen “Koruma ve Restorasyon Projesi” derslerinde öğrencilerin kültürel miras alanlarının belgelenmesi, araştırılması, korunması süreçlerini deneyimlemeleri için çalışma alanı olarak seçilmiştir.  Bu sunumda, Akseki, Belenalan ve Güzelsu köylerinde anılan dersler kapsamında öğrencilerle birlikte yapılan arazi ve stüdyo çalışmalarından ve düğmeli evlere yönelik üretilen belgeleme, araştırma, koruma önerilerinden söz edilecektir.

Doç. Dr. Ayşe Esin Kuleli: 1983 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Kuleli, 1986 yılında Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde mimar olarak göreve başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinde 1999 yılında “Özgün İşlevini Sürdüremeyen Anıtların Yeniden Kullanım Sorunları” başlıklı teziyle Y. Mimar, 2005 yılında da “Efes, Yamaç evler 2’de 1, 2 ve 4 No’lu Evler Örneğinde Roma Dönemi Harçları Araştırması” başlıklı teziyle doktor unvanı almıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev yaptığı 1986-2007 yılları arasında Türkiye’nin değişik bölgelerinde ve yurtdışında tarihi yapıların korunmasına yönelik belgeleme, araştırma, rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması çalışmalarına katkı veren Kuleli, Bakanlığı temsilen yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda konferans, seminer ve toplantılara katılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki görevlerinden sonra açtığı mimarlık ofisinde, tarihi yapıların korunmasına yönelik hazırlanan projelerin yanı sıra, kültürel turizmin geliştirilmesini amaçlayan ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır.

2013 yılı Mart ayından itibaren Antalya Bilim Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Kuleli’nin araştırma alanları arasında; tarihi yapı ve alanların belgelenmesi, kronolojik analiz, geleneksel malzeme teknolojisi, tarihi yapılar için koruma önerilerinin geliştirilmesi gibi konular yer almaktadır.

X