temmuz, 2023

20tem19:0021:00EDEBİYAT VE SANAT SEMİNERLERİ / ANTİK DÖNEM VE ORTAÇAĞ19:00 - 21:00

Detaylar

20 Temmuz 2023, Perşembe
Saat: 19.00

AKS Öğrenme Yetişkin Eğitimleri kapsamında düzenlenen Edebiyat ve Sanat Seminerleri’nde, Batı edebiyatı ve sanatının kesiştiği noktalar geçmişten günümüze bir yolculuk şeklinde sunulacak, mitolojiden edebi eserlere, tablolardan heykellere kadar geniş bir yelpazede sanat yapıtları incelenecektir. Programın amacı; edebiyat ve görsel sanatları, disiplinler arası bir biçimde ele almak ve birbirlerini nasıl etkilediklerini gözlemlemektir.

Örneğin, Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında romanı, Salvador Dali tarafından resmedildiğinde, izleyiciyi hayal ile gerçeklik arasındaki sınırda bir gezintiye çıkarır. Pablo Picasso’nun “Don Kişot” çizimi, Cervantes’e gönderme yaparak bir görselleştirme yaratır, John William Waterhouse’un “The Lady of Shalott” tablosu, Alfred Lord Tennyson’ın 1832’de aynı isimle yazdığı şiirini canlandırır nitelikte bir tablo sunar.

Bunlar gibi pek çok örnekte de görüldüğü gibi kimi zaman edebiyat görsel sanatlardan kimi zaman da sanat edebi eserlerden etkilenmiştir. Kronolojik bir düzen takip edilecek olan bu programın ilk haftasında; Antik Dönem ve Ortaçağ ele alınacak, dönem temsili üç eser üzerinden hem bilgilendirici hem eleştirel incelemeler yapılacaktır.

1. Hafta ele alınacak eserler ise şöyle;

1. Pygmalion ve Galatea’nın hikayesi ve bu mitolojik hikâyeden esinlenen Etienne-Maurice Falconet’in (1763) ve Auguste Rodin’in (1908-9) aynı isimli heykel çalışmaları ve Bernard Shaw’un Pygmalion isimli oyunu (1913)

2. Homeros’un İlyada eseri (M.Ö. 7-8. yy) ve W. H. Auden’ın “Aşil’in Kalkanı” şiiri (1952)

3. Dante Alighieri’nin İlahi Komedya eseri (14.yy) ve Hieronymus Bosch’un Dünyevi Zevkler Bahçesi (1503-4) tablosu

Emine ŞENTÜRK, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini de Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Kültür Araştırmaları Anabilim dalında tamamlamıştır. Temmuz 2017 itibariyle Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları, kadın edebiyatı, ütopya ve distopya yazını, kültür çalışmalarını merkeze almakla birlikte son yıllarda sanat tarihi ile ilgilenmiş, bu alanda çeşitli sertifikalar almıştır. Lisans seviyesinde “Sanat Tarihi” dersi vermekte, Edebiyat ve Sanat bağlantısını disiplinler arası bir çalışma olarak yürütmek amacıyla da “Edebiyat ve Sanat” dersini yüksek lisans düzeyinde yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası konferanslarda kadın, distopya yazını, bilimkurgu edebiyatı, sanat ve edebiyat üzerine bildiriler sunan Şentürk, ayrıca bu alanlarda çeşitli makaleler ve kitap bölümleri kaleme almıştır.

 

Detaylı Bilgi: 0242 242 02 57
Kayıt için: aksdukkan.com

X