aralık, 2019

21ara16:0019:00Felsefe Konuşmaları: Kentin ve Kentliliğin Felsefesi16:00 - 19:00

Detaylar

Felsefe Konuşmaları yeni sezonda Antalya Kültür Sanat’ta devam ediyor!

Yeni sezonun üçüncü Felsefe Konuşmaları programı 21 Aralık Cumartesi günü saat 16:00’da “Kentin ve Kentliliğin Felsefesi” başlığı altında gerçekleşecek. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Reyhan Varlı Görk ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Ergun’un konuşmacı olarak katılacağı programın moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cihan Camcı üstlenecek.

Biletler 10 TL’dir, AKS gişelerinden ve biletantalya.com üzerinden temin edilebilir.

*
Kültür Kenti Nedir? Antalya Bir Kültür Kenti Olabilir Mi? – Dr. Reyhan Varlı Görk
*
Yoksulluk ve Dışlanma Bağlamında Kentin Ötekileri: Geri Dönüşüm İşçiliği Üzerine Bir Tartışma – Doç. Dr. Cem Ergun

Kentsel mekan tarihi boyunca farklı kriterlere bağlı olarak ayrışma ve dışlanma dinamiklerine de ev sahipliği yapmıştır. Bir diğer ifade ile kentlerde güçlü ve egemen konumda olan kesimler kendileri gibi olmayanları dışlamış, kendilerinden mekansal anlamda ayrıştırmış ve kendi ötekilerini yaratmıştır. Dolayısıyla ayrışma-dışlanma dinamikleri kentlerde her daim dezavantajlı kesimleri yeniden üretmiştir. Günümüz küresel kapitalist anlayışının etkisi altındaki kentlerde en önemli dışlanma ve ayrışma etkeni olarak karşımıza sosyo-ekonomik özellikler çıkmaktadır. Sosyo-ekonomik özelliklere bağlı olarak kentlerde gerek iş süreçlerinde gerekse de mekansal yerleşim aşamalarında net bir biçimde mekansal ayrışma görülmektedir. Bu çerçevede gerek yaptıkları iş gerekse de mekansal konumlanışlarına göre dezavantajlı konumda olan kesimlerden birini de geri dönüşüm işçileri oluşturmaktadır. Bu sunumda kentsel yoksulluk ve kentsel dışlanma kavramları çerçevesinde geri dönüşüm işçilerinin iş ve yaşam koşulları üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

Reyhan Varlı Görk: 1967 yılında Marmaris’te dünyaya geldi. 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 1992-1996 yılları arasında Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü Şehir Planlama Şubesi’nde çalıştı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı’nda doktora derecesini aldı. “The Making of a ‘City of Culture’: Restructuring Antalya” (Kültür Kenti Yaratma: Antalya’yı Yeniden Yapılandırma) başlıklı doktora teziyle, 2010 ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfı Yılın Tezi Ödülü’nü kazandı. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında Sanat Sosyolojisi, Görsel Sosyoloji, Kent Sosyolojisi yer almaktadır.

Cem Ergun: 2002 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Ergun, yüksek lisansını 2005 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Songül Sallan Gül danışmanlığında “Yoksulluk ve Enformel Sektör: Çöp Toplayıcıları Örneği (Isparta-İzmir Karşılaştırması)” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Doktorasını ise aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Hüseyin Gül danışmanlığında “Kentsel Dönüşüme Dönüşüm Alanlarından Bakmak: İstanbul Maltepe (Başıbüyük ve Gülsuyu Mahallesi) Örneği” başlıklı tez ile 2011 yılında tamamlamıştır. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Ergun’un, kent sosyolojisi, kentsel yoksulluk, sosyal dışlanma, kentsel dönüşüm, sosyal devletin dönüşümü gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır.

X